Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek


A Fit for Body Store Kft. által üzemeltetett webáruház Magyarországon forgalomba hozott termékeket
értékesít, kizárólag elektronikus úton, a www.fitforbodystore.hu weboldalon keresztül.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) minden szolgáltatás és jogügylet
vonatkozásában hatályos, mely a fent megjelölt weboldalon keresztül történik. A webáruházon
keresztül, e-mailben és telefonon leadott rendelést áll módunkban elfogadni.

A Fit for Body Store Kft. kijelenti, hogy Budapest bejegyzett gazdasági társaság, amely az
elektronikus kereskedelemhez és az ehhez kapcsolódó csomagküldő kereskedelemhez
szükséges engedélyekkel, jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.

A www.fitforbodystore.hu weben történő megrendeléssel, szerződés jön létre a Fit for Body Store Kft. mint szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) és a megrendelést leadó személy, mint
vásárló (továbbiakban Vásárló) között.

A Vásárló a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen
általános szerződési feltételekben foglaltakat.

Megrendelés
A vásárló a megrendelni kívánt termékeket a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának
ellenőrzése, esetleges módosítása után a tovább gomb megnyomásával választhat a belépés, a
regisztráció, vagy a regisztráció nélküli vásárlás opciók közül. Ezt követően kerül sor az adatok
megadására/ellenőrzésére/változtatására, a vásárló rendeléssel kapcsolatos adatainak
rögzítésére.

A szerződéskötés nyelve: magyar.

Ezt követően a vásárló a fizetési és szállítási mód kiválasztása után a megrendelés
jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket, azaz a Fit for Body Store Kft.
Vásárlási feltételeit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelés tárgya az áru kézbesítése, a www.fitforbodystore.hu webáruházon
keresztül, a vásárló megredelése alapján.

A megrendelés történhet a webáruházon keresztül, e-mailben és telefonon.

A megrendelés megérkezéséről az eladó e-mailben a rendszer által automatikusan generált
visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát. Később ezen
azonosító számra hivatkozva fordulhat a vásárló az eladóhoz. Ez a visszaigazolás azonban még
csak a vásárló megrendelésének megérkezését igazolja és nem jelenti azt, hogy a termék
raktáron található.

A megrendelés feldolgozása során az eladó e-mailben vagy telefonon keresheti meg a vásárlót a
teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha az eladó a vásárló
megrendelését a vásárló megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő
áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor az eladó a megrendelés feldolgozásáról nem
köteles e-mailt küldeni a vásárlónak, hanem elegendő a szállítás időpontját és az esetleges egyéb
adatokat sms és email útján közölni vásárlóval.

A vásárló és a Fit for Body Store Kft. között a megrendelt termék tárgyában a szerződés írásba
foglalt szerződésnek minősül, mely annak archiválására tekintettel utóbb hozzáférhető.
Minden terméknél a végső ár van feltüntetve (ÁFA-val). A termék feltüntetett ára alatt az az ár
értendő, amely még nem tartalmazza a szállítási költséget. Az áru futárszolgálattal van elküldve és
kiszállítva.

Szállítás és fizetés
Az eladó a weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidőre törekszik a
megrendelés teljesítésekor. A kézbesítés legkorábbi időpontját a megrendelés feldolgozását
követően e-mailben közli az eladó a vásárlóval. A szállítás időpontját az eladó minden esetben e-
mailben közli a vásárlóval annak érdekében, hogy a termékek átvétele biztosított legyen. A
megrendelések feldolgozása abban a sorrendben történik, ahogy beérkeztek az eladóhoz. Abban
az esetben, ha a megrendelt termék a megredelés leadásának időpontjában nincs készleten, a
vásárló erről értesítve lesz.

A szállítás módja:

- futárszolgálattal, amely 1-3 munkanapon belül szállít a feladást követően.

A vásárló köteles a küldeményt a átvételkor tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést az
átvételi elismervény vagy számla átvételével nyugtázni. Ezt követően az eladónak nem áll
módjában a vásárló hiányosságra, sérülésre vonatkozó reklamációját elfogadni.

Ha a csomag az átvételkor sérült, akkor a vásárló köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárral vagy
eladóval, és a küldeményt eladó költségére visszaküldeni. Ennek elmulasztása a vásárló későbbi
mennyiségi és minőségi reklamációinak elutasítását vonja maga után.

A vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru
kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben
történő átvételéről), akkor köteles az eladó ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru
visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni.

Amennyiben nincs másképp meghatározva, a szállitás költségeit a vásárló fizeti.

Elállási jog
A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szolgáltatóval megkötött szerződéstől.
Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a
vásárló jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától
számított 14 nap elteltével jár le;

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár
le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket
átveszi.

c) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló
vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor azon a napon, amelyen a Vásárló vagy
a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot
átveszi.

e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés
esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által
megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél
útján) az alábbi címre: ( Budapest, Pünkösdfürdő u. 52-54, 1039 [Self Store Pláza]).

Webáruház
A megrendelés elküldése előtt a vásárlónak kötelessége megismerkedni az általános üzleti- és a
reklamációs feltételekkel. Az interneten történő megrendeléssel a vásárló kötelezve van az eladó
felé. A vásárló felelős azokért az okozott károkért, amelyeket az eladónak okozott a webáruház
nem megfelelő használatával.

Az eladó nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök
esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges
technikai meghibásodásokból eredő károkért.

Záró rendelkezések
A jelen jogviszony vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, a Szolgáltató
ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

Az Eladó jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni,
módosítani.

A változtatások a www.fitforbodystore.hu webáruházban való közzététel időpontjától
hatályosak.

Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő általános szerződési feltételeket kell
alkalmazni.

Amennyiben az eladó és a vásárló egyedi szerződést köt valamely termék megvásárlására, akkor
jelen általános szerződési feltételek csak annyiban alkalmazandóak, amennyiben az egyedi
szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz.

Amennyiben a Vásárlónak bármilyen problémája, vagy jogvitás ügye merülne fel a Szolgáltatóval
szemben, a gyors panaszkezelés céljából keresse meg Ügyfélszolgálatunkat, vállalkozásunk célja,
hogy minden ilyen ügyben megoldást találjunk.

Reklamációs szabályzat
A jótállásra való jog

Jótállás fennállhat szerződés alapján, de egyes termékek, árucikkek esetén jogszabályon alapul a
kötelező jótállás (amit sokan garanciának hívnak). Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezik. A hatályos jogszabályok
szerint a jótállás kötelezettsége, valamint az alkatrészellátási felelősség a termék forgalmazóját
terheli. Az igény érvényesítéshez a jótállási jegy, de ennek hiányában a vásárláskor kapott
bizonylat is elég a jótállási eljárásá megindításához. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a
vásárló részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás
érvényességét.

Amennyiben valamilyen meghibásodás észlelhető a megvásárolt terméken, a vásárlónak jogában
áll megreklamálni azt. A helyes elbiráláshoz szükséges, hogy az áru tiszta és teljes legyen,
összhangban a higiéniai előirásokkal. A vásárló köteles az általános feltételek mellett betartani a
termék jótállási papirján vagy a leirásban szereplő feltételeket, a terméket az élettartamával
összhangban használni.

A reklamáció végrehajtásának módja és helye
A reklamáció történhet irásos formában, e-maiben, postai úton keresztül.

A cserecsomag folyamata

Amennyiben a termék nem megfelelő és másra szeretné cserélni, akkor a cserecsomag
szolgáltatást javasoljuk kihasználni. Itt csak azt a terméket lehet kicserélni, amit megvásárolt, és
nem pedig ajándékba kapott (az ajándék termék ára sokkal alacsonyabb, mint a cserecsomag
szolgáltatásból eredő kiadások). Emailen, telefonon vagy instagram keresztül szükséges megadni
a rendelésszámot, a nem megfelelő termék leírását és azt, hogy milyen termékre szeretné
cserélni. Az ügyfélszolgálatos kollégáink elkészítik a csomagot a futárszolgálat számára, akik
másnapra kikézbesítik a megfelelő terméket és cserébe átveszik a jól becsomagolt, nem
megfelelő terméket.

A termék reklamációs eljárása

Amennyiben visszaszeretné küldeni a terméket, akkor értesítse az ügyfélszolgálatunkat, és mi
pedig futárt fogunk küldeni a termékért. A csomagba kérem helyezze bele a kitöltött reklamációs
adatlapot . A csomag átvétele után, mihamarabb elvégezzük a cserét, vagy a visszautalást.

Az eladó felelőssége
Az eladó felel azért, hogy az árult terméknek milyen a minősége és a használati tulajdonságai,
hogy milyenek a kérések úgy általánosságban, az eladó vagy a vevő által kért, hogy megfelel a
követelményeknek, az előirásoknak, a meghatározott mennyiségben van, és megfelel azoknak a
céloknak, amelyet az eladó feltüntet vagy amilyen céllal az adott termék használva van.
Az eladó felelős azokért a hibákért, amelyek az áruátvétel után jelennek meg még a jótállási időn
belül.

Az eladó nem felelős a károkért, ha:

- azt a kárt maga a vásárló okozta
- a vásárló már a vásárlás előtt tudomása volt a kár kilétéről
- az árunak már lejárt a szavatossága
- épp a kár miatt volt kedvezményes ára a terméknek
- ez a jótállási időben történt, de a nem megfelelő és túlzott használat miatt vagy a termék
elhasználtsága miatt, vagy amelyek a termék élettartama után keletkeztek
- a vásárló vagy bárki más hozzányúlt az áruhoz vagy annak valamilyen részéhez

A fogadott reklamációról az eladó a vásárló számára kiállit egy jótállási bizonylatot, amelyen
feltünteti a dátumot, amikor is fogadva lett a reklmaáció, valamint, hogy milyen áru van
megreklamálva, hol és mikor volt az áru vásárolva, milyen meghibásodásról van szó, és az ár,
amelyért meg volt vásárolva a termék. Ha a vásárló a termék hibásodását reklamálja, akkor az
eladó alaposan átértékeli és vagy azonnal dönt, vagy összetettebb helyzetekben 3 napon belül.

Határidők a reklamáció végrehajtására
Az eladó 24 hónapon keresztül vállal felelősséget az esetleges hibákért, attól kezdve, hogy a
vásárló átvette az árut, amennyiben ez nincs máshogy feltüntetve sem a terméken, a termék
csomagolásán vagy a jótállási bizonylaton. Ha a reklamáció javítással van megoldva, a jótállási
időszak meghosszabodik, a reklamáció érvényesítésétől kezdve a javítás végéig, azaz amikor a
vásárlónak kötelessége átvenni az árut, ez abban az eetben is érvényes, ha ezt nem tette meg.
Ha a reklamáció árucserével van megoldva, új jótállási időszak veszi kezdetét attól a naptól
kezdve, hogy át lett adva az új áru, vagyis amikor el lett küldve.

Amennyiben a reklamáció nem a jótállási időszakban van végrehajtva, úgy a felelősségtől való
jogtól elesik az eladó. A vásárló a reklamáció végrehajtásáról személyesen, telefonon vagy e-
mailben lesz értesítve.

A fogyasztó jogai
A hibás árunál, amelynek reklamációját a fogyasztó/vásárló a jótállási időszakon belül végrehajtja,
az elhárítható hibáknál joga van a hiba ingyenes, rendes és időbeni megjavításához. Azoknál a
hibáknál, amelyeket nem lehet elhárítani, és amelyek akadályozzák az áru használhatóságát, a
vásárlónak joga van az árucserére, vagy elállhat a szerződéstől és visszakérheti a pénzt.

Amennyiben a hiba elhárítható, de a folyamatos visszatérése miatt a fogyasztó nem tudja
rendesen használni, joga van annak kicseréléséhez vagy az ár visszatérítéséhez. Ugyanilyen jogai
vannak akkor is, ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet elhárítani, és amikor a reklamációt
30 napon belül nem hajtják végre.

Amennyiben nem elhárítható hibákról, de azok nem akadályozzák a termék használhatóságát, a
vásárlónak joga van valamilyen optimális kedvezményre.

Adatvédelem
Az eladó a hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezeli és tárolja a vásárlók személyes
adatait. Az eladó kizárólag a szerződés teljesítése (visszaigazolás, szállítás, számlázás)
érdekében szükséges adatokat kér a vásárlóktól. Eladó tájékoztatja vásárlókat, hogy a vásárlók
személyi adatait adatbázisában elkülönítve tárolja, az üzemeltetéshez, adatkezeléshez külső
személyt (pl.: adatfeldolgozó) nem vesz igénybe. Adatkezelési folyamaunk az adatvédelmi
biztoshoz bejelentésre került.

Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vásárlók adatait csak a megrendelés teljesítése és a
számla kiállítása érdekében használja fel. Regisztrált ügyfeleink megrendelés során
feliratkozhatnak hírlevelünkre, amelyről bármikor le is iratkozhatnak.

Az eladó kijelenti, hogy a vásárló adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett
alvállalkozónak adja ki (pl. futárszolgálat) az alvállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges
terjedelemben. A vásárlónak joga van ahhoz, hogy a tárolt adataihoz hozzáférjen, azt ellenőrizze,
módosítsa vagy törölje az Ügyfélközpontban. A vásárló jogosult ügyfélközpontjában, e-mailben
vagy telefonon tájékoztatást kérni a tárolt adatairól.

Az eladó a vásárló adatait zárt rendszerében legalább 6 évig, vagy a törlés kéréséig tárolja.